Loodustemaatiliste raamatute ja väiketrükiste (voldikud,  kalendrid, plakatid, brošüürid jt. ) koostamine, pildistamine, tekstid ja trükkimise korraldamine.
Eelistatud teemadeks on kaitsealade või mõne piirkonna loodus, saared, taimestik, loomastik jt. loodusalad-, või objektid,  ka õppe – ja matkarajad.

© Tiit Leito 2014